EL LEMA DEL CURS ÉS ....

Saber reconèixer i afrontar les pròpies barreres internes.

Amb energia i il·lusió és possible tenir èxit en qualsevol

projecte.