PREMI PUNTS DE LLIBRE SANT JORDI 2016 AL DISTRICTE DE SARRIÀ- SANT GERVASI

El Districte de Sarrià-Sant Gervasi convoca, per primera vegada, els Premis Punts de Llibre Sant Jordi 2016, un concurs on les tres millors creacions artístiques es convertiran en el punt de llibre del districte per difondre la Diada de Sant Jordi 2016 i també rebran un premi en metàl·lic. 


Els participants han de complir els següents requisits:
- Només es pot presentar un exemplar per participant al concurs.
- Sense límit d’edat (en cas de ser menor d’edat cal afegir autorització paterna/materna o del tutor/a legal i fotocòpia del DNI de la persona signant de l’autorització).
- Tema lliure, però es valorarà la creació artística amb motius o imatges que puguin associar-se al districte o a la seva història.
- El format del punt de llibre ha de ser 5 x 20 cm amb tècnica lliure, a una sola cara a color o en blanc i negre. Ha de portar un pseudònim al darrera.

Premis:
- Els tres treballs guanyadors s’editaran i publicaran i rebran un premi en metàl·lic de 300 euros cadascun, i es farà un tiratge de 1.500 exemplars per cada original guanyador.
- Els membres del jurat seran designats pel regidor del districte i el formaran el conseller/a de cultura del districte, un llibreter/a, i un/a artista. El veredicte es farà públic durant el mes d’abril, i el lliurament de premis el dia, 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
- Les llibreries del districte repartiran els punts de llibre guanyadors durant la Diada de Sant Jordi.

Les obres s’han de lliurar a la mediateca abans del dijous 17 de març o al C/ Anglí, 31 baixos ( Oficina d’Atenció al Ciutadà ) dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:30 a 14:30 h. i dijous de 8:30 a 19:30 h.